GoAPP

Tải xuống GoAPP từ Cửa hàng Google Play hoặc cửa hàng APP.

GoAPP là một ứng dụng để mở lại các nhãn đã được lưu trong máy in Godex hoặc điện thoại thông minh của bạn và sau khi nhập dữ liệu liên quan và gửi lệnh đến máy in GoDEX để in. Nó giao tiếp với máy in GoDEX thông qua WiFi, Bluetooth hoặc thiết bị USB trong hệ thống Android. GoAPP này được thiết kế để thích ứng với màn hình 4,7” trở lên và nó có hiệu suất tốt nhất với màn hình 4,7” và 5”. Điện thoại thông minh hoặc pad hỗ trợ chức năng WiFi có thể tải xuống GoAPP.


Mô tả

GoAPP là một ứng dụng để mở lại các nhãn đã được lưu trong máy in Godex hoặc điện thoại thông minh của bạn và sau khi nhập dữ liệu liên quan và gửi lệnh đến máy in GoDEX để in. Nó giao tiếp với máy in GoDEX thông qua WiFi, Bluetooth hoặc thiết bị USB trong hệ thống Android. GoAPP này được thiết kế để thích ứng với màn hình 4,7” trở lên và nó có hiệu suất tốt nhất với màn hình 4,7” và 5”. Điện thoại thông minh hoặc pad hỗ trợ chức năng WiFi có thể tải xuống GoAPP.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Ảnh
  • Additional information
So sánh