Vùng

Thông tin cá nhân

Vùng

Văn phòng toàn cầu


GODEX International (Trụ sở)

13F, No.168, Jian-Kang Road, Zhonghe Dist, New Taipei City 235 Taiwan

[email protected] EMAIL KĨ THUẬT


GODEX Việt Nam

56 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

[email protected] EMAIL KĨ THUẬT